beeldvormingsproces ontwerpfase strategie bepalen hoe worden de besluiten genomen? de daadkrachtigen de vormbepalers